Χαρακτηριστικά κουφωμάτων

Ανοιγόμενο παραθυρόφυλλο
Καλή ορατότητα. Δυνατότητα πρόσβασης στο παράθυρο και πρακτικότητα του χώρου. Απλή κίνηση ανοίγματος. Καλή θερμική και ακουστική μόνωση. Μέγιστος αλλά όχι σταδιακός εξαερισμός. Εσωτερικό ολοκληρωτικό εμπόδιο από τα παραθυρόφυλλα. Μεγίστη δυνατότητα καθαρισμού της εξωτερικής πλευράς. Καλή κράτηση αέρα και νερού.
Ανοιγοκλινόμενο παραθυρόφυλλο
Μεγίστη ορατότητα. Δυνατότητα πρόσβασης και πρακτικότητας του χώρου. Απλή και επαρκής κίνηση ανοίγματος. Καλή εσωτερική ασφάλεια, όταν μένει ανοικτό από το άνω μέρος, μειωμένη όταν ανοίγει εσωτερικά. Καλή κράτηση αέρα και νερού. Καλή θερμική και ακουστική μόνωση. Μέγιστος, αλλά όχι σταδιάκος εξαερισμός, όταν είναι ανοικτό το παραθυρόφυλλο. Τέλειος, όταν ανοίγει από το πάνω μέρος. Μέγιστο εσωτερικό εμπόδιο όταν ανοίγει κανονικά, αρκετά μειωμένο όταν ανοίγει από το άνω μέρος. Μέγιστη δυνατότητα καθαρισμού από την εσωτερική πλευρά.
Aνακλινόμενο
Μέγιστη ορατότητα. Αδυναμία πρόσβασης και πρακτικότητα του χώρου. Η κίνηση ανοίγματος δεν είναι έυκολη όταν δεν γίνεται με αυτόματο τρόπο. Καλή εσωτερική ασφάλεια. Μέτρια κράτηση αέρα και νερού. Μέτρια θερμική και ακουστική μόνωση. Τέλειος και σταδιακός εξαερισμός. Περιορισμένο εμπόδιο στο άνω μέρος. Δυσκολίες στον καθαρισμό από την εξωτερική πλευρά.
Προβαλλόμενο
Μέγιστη ορατότητα. Η δυνατότητα πρόσβασης περιορίζεται στο κάτω τμήμα, ενώ δεν υπάρχει πρακτικότητα του χώρου. Απλή κίνηση ανοίγματος. Καλή εσωτερική ασφάλεια. Τέλεια κράτηση αέρα και νερού. Καλή θερμική και ακουστική μόνωση. Περιορισμένος εξαερισμός, γιατί διεξάγεται μόνο από το κάτω μέρος. Κανένα εσωτερικό εμπόδιο. Δυσκολίες ακόμα και αδυναμία, στον καθαρισμό από την εξωτερική πλευρά όταν τα παραθυρόφυλλα δεν μπορούν να βγούν.
Ανοιγόμενο (περιστρεφόμενο)
Μέγιστη ορατότητα. Δυνατότητα πρόσβασης στο κάτω μέρος. Η κίνηση ανοίγματος είναι αρκετά απλή. Καλή εσωτερική ασφάλεια. Τέλεια κράτηση αέρα και νερού. Τελεια θερμική και ακουστική μόνωση. Καλός εξαερισμός για την αλλαγή του αέρα αλλά ελάχιστα λειτουργικός γιατί δεν καλύπτει και το κάτω μέρος. Μέγιστο εσωτερικό εμπόδιο με το παραθυρόφυλλο εντελώς ανοικτό. Μεγίστη δυνατότητα καθαρισμού από την εξωτερική πλευρά.
Επάλληλα
Μέγιστη ορατότητα με δυνατότητα πολύ μεγάλων επιφανειών με τζάμια. Μερική δυνατότητα πρόσβασης και πρακτικότητας του χώρου. Απλή κίνηση ανοίγματος. Καλή εσωτερική ασφάλεια. Μέτρια κράτηση αέρα και νερού. Μέτρια θερμική και ακουστική μόνωση. Μέγιστος σταδιακός εξαερισμός αλλά δεν γίνεται με ορθολογικό τρόπο, γιατί πραγματοποιείται σε όλο το ύψος του ανοίγματος. Κανένα εσωτερικό εμπόδιο. Εξαιρετικά δύσκολη η δυνατότητα καθαρισμού του κεντρικού τμήματος από την εξωτερική πλευρά.
Συρόμενα
Όλοι οι τύποι συρομένων κουφωμάτων είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα τησ ελληνικής αγοράς. Τα σημερινά πάντως συρόμενα συστήματα έχουν τέλεια λειτουργικότητα, δίνουν αξιόπιστες λύσεις πολλές κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες και εξακολουθούν να είναι προσιτά σε ευρύ καταναλωτικό κοινό. Καλή δυνατότητα πρόσβασης και πρακτικότητας του χώρου. Μέγιστος σταδιακός εξαερισμός αλλά δεν γίνεται με ορθολογικό τρόπο, γιατί πραγματοποιείται σε όλο το ύψος του ανοίγματος. Κανένα εσωτερικό εμπόδιο. Απλή κίνηση ανοίγματος. Καλή εσωτερική ασφάλεια. Μέτρια κράτηση αέρα και νερού. Μέτρια θερμική και ακουστική μόνωση.
Ανασυρόμενο
Καλή ορατότητα. Δυνατότητα πρόσβασης και πρακτικότητας του χώρου στο μισό κάτω μέρος του κουφώματος. Η κίνηση ανοίγματος είναι αρκετά απλή. Καλή εσωτρική ασφάλεια όταν γίνεται περιοδική συντήρηση. Μέτρια κράτηση αέρα και νερού. Μέτρια θερμική και ακουστική μόνωση. Μέγιστος σταδιακός εξαερισμός με δυνατότητα να γίνεται μόνο στο άνω μέρος. Κανένα εσωτερικό εμπόδιο. Δύσκολος,εάν όχι αδύνατος ο καθαρισμός στην εξωτερική πλευρά, όταν δεν έχουν τοποθετηθεί παραθυρόφυλλα που να έχουν την δυνατότητα να βγαίνουν εύκολα.
Συρόμενα-Ανακλινόμενα
Μέγιστη ορατότητα με δυνατότητα τοποθέτησης μεγάλων επιφανειών με τζάμια. Δυνατότητα πρόσβασης και αρκετά απλή κίνηση ανοίγματος. Τέλεια εσωτερική ασφάλεια. Καλή θερμική και ακουστική μόνωση. Τέλειος σταδιακός εξαερισμός σε όλο το ύψος των πλευρών ή μόνο στο άνω μέρος με άνοιγμα από το άνω μερος. Κανένα εσωτερικό εμπόδιο στο κινητό τμήμα, περιορισμένο εμπόδιο στο άνω μέρος με ανοικτό το μέρος αυτό. Αρκετά απλή δυνατότητα καθαρισμού από την εξωτερική πλευρά.